Cellgrupp

Vad är cellgrupper?

Jo, mindre grupper (ca 6-12 personer) som träffas regelbundet (2-3 ggr/månad) med hemmet som utgångspunkt för gemenskap med Gud och varandra.

Cellgrupperna i Korskyrkan är vårt sätt att "organisera" mer vardagsnära smågrupper som ett viktigt komplement till "den stora gudstjänstfirande församlingen". Det förekommer många olika benämningar på den här typen av grupper i andra kyrkor som t.ex. bönegrupper, hemgrupper, husgrupper.

Poängen är:
1. Omsorg - med hemmet, vardag och relationer i centrum.
2. Tillväxt - en plats att växa i sin tro med fokus på bön och bibelläsning.

Jesus är varje cellgrupps huvudperson - Kolosserbrevet 1:27-29:

"Kristus finns hos er, hoppet om härligheten. Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Det är för detta jag strävar och kämpar med den kraft som han så mäktigt låter verka i mig".

Varför behöver vi cellgrupper?

Vi är skapade för gemenskap.
Den helige Ande förenar alla troende i Kristi Kropp.
Levande kristen tro lever aldrig ensam.
Alla behöver sammanhang som motverkar anonymitet.
Personlighet och gåvor kommer till sin rätt.
Cellgruppen och Gudstjänsten kompletterar och är beroende av varandra.
Vi tjänar varandra.

Välkommen att höra av dig till om du vill vara med!
Kontaktpastor: david.blondell@korskyrkan-jkpg.se
eller cellgruppsmentor Roger Svensson