Vad vill vi?

I Korskyrkans ledning har vi de senaste åren ofta återkommit till några ord som vi tycker hjälper oss i vår inriktning. Vi formulerar det så här:

Vi vill hjälpa varandra och andra att FINNA, LEVA och DELA livet med Jesus.

Att FINNA livet med Jesus utgår ifrån att Jesus är en levande person som är möjlig att möta idag. Detta innebär att det har avgörande betydelse för oss att Jesus är en uppstånden och levande Gud. Vi tror att Bibelns berättelse är den bästa grunden för denna tro. Vi uppmanar varandra att söka honom, och vill tro att den som söker han finner.   

Att LEVA livet med Jesus är för oss oerhört livsbejakande. Eftersom Jesus beskriver sig själv som Livet så låter vi honom dra oss till sig för att ge mer av sitt liv till oss. Det handlar om att den kristna tron är relation med Jesus mycket mer än religiösa teorier om Jesus. Därför är tron inte något som bara handlar om några timmar på söndag förmiddag utan något som påverkar hela livet. Och livet med Jesus sträcker sig faktiskt förbi döden.

Att DELA livet med Jesus är egentligen att ge vidare, det bästa man fått, utan att man blir av med det. Det ligger i det kristna livets väsen att ge vidare. Det kan handla både om den tro man fått som gåva men också att använda de gåvor man fått i sin personlighet och från den helige Ande eller rent materiella saker. Jesus är en outtömlig källa av friskt och levande vatten till alla som törstar. Därför är en generös livshållning för allas bästa. "Det är saligare att ge än att få".
Som kristna är vi också kallade till att dela gemensakpen med varandra. Ett liv i tro på Jesus är ett tillsammansliv med andra som tror.

Här nedan följer några exempel på Bibelord som inspirerar till ovanstående reflektioner:

Matteusevangeliet 7:7-8, 13:44, 28:18-20
Johannesevangeliet 3:16, 7:37-39, 14:6
Apostlagärningarn 2:46; 4:32; 20:35
Rom.12:4-5
1 Korinthierbrevet kapitel 15
2 Korinthierbrevet 9:6-11
Efesierbrevet 2:8; 4:15-16
2 Timoteusbrevet 3:16