Vilka är vi?

Korskyrkan är en församling med runt 300 medlemmar. Den största kategorin medlemmar finns i åldersspannet mellan 30-40 år, vilket betyder att vi är många barnfamiljer som relaterar till Korskyrkan. Du hittar oss på Liljeholmen i östra Jönköping.

Teologiskt har vi våra rötter i baptismen, det betyder att vi tillämpar troendedop där den som döps själv har fattat beslutet att tro på Jesus och leva som kristen. Men vi välkomnar även medlemmar in i vår gemenskap med rötter i andra kristna traditioner. Korskyrkan samarbetar med Evangeliska Frikyrkan (EFK, www.efk.se) med cirka 33 000 medlemmar över hela landet.

 content/bilder/kyrkan/forsamlingen_juni_2019_blur3.jpg

Basen i församlingens liv är Gudstjänster, barn- och ungdomsverksamheten och vårt sommarcafé Café93 på gården vid vätterstranden. Vi tror också att den lilla gruppen är viktig för gemenskap och omsorg. Våra s.k. cellgrupper är därför prioriterade med hemmet och vardag i centrum.

Vi vill att våra Gudstjänster ska präglas av glädje och öppenhet, och är glada över att många som formellt inte är medlemmar vill dela denna gemenskap.

Våra anställda:
Se under kontakt