5951C3A0-65A5-4408-865C-2EDD00C3E20A.png

TRO OCH TANKE

Bok-kvällar i Korskyrkan!

Vi vill uppmuntra och stimulera läsandet av
Bibeln och god kristen litteratur.

Två söndagskvällar kl. 18:00,
samtalar vi och reflekterar om en bok.  
Boken finns att köpa på Nya Musik
eller i Korskyrkans entré.

13 mars:
Vandra ödmjukt: En inbjudan att se sin plats i världen
Av Samuel Wells

24 april:
Ge det vidare: en församling för alla generationer
Av Egil Svartdahl

 

 

 

Varmt välkommen med!
 

 

Roger Svensson (070-4977082), Anna-Lena Thoursie (070-2905181) och Petter Eklund (073-4122040).