Välkommen till Korskyrkan

Gudstjänst, fika och gemenskap alla söndagar kl 10:00
Vardagsmässa varannan vecka tisdagar kl 19:30  
Vi vill vara en gemenskap som visar vägen in i Jesus öppna famn

Följ oss på Instagram @korskyrkanjkpg: