Välkommen till Korskyrkan

Vi vill vara en gemenskap som visar vägen in i Jesus öppna famn

Följ oss på Instagram @korskyrkanjkpg: