Välkommen till Korskyrkan

NyHET!  Ingen anmälan! 
Gudstjänst, fika och gemenskap alla söndagar kl 10 
Vi vill vara en gemenskap som visar vägen in i Jesus öppna famn

Följ oss på Instagram @korskyrkanjkpg: