VILKA ÄR VI?

Vi vill vara en varm och välkomnande gemenskap där vi tillsammans delar livet och tron oavsett var i livet du befinner dig. Genom att tillsammans fira gudstjänst, be, läsa och förstå Bibeln kan vi hjälpa varandra att närma oss Jesus och leva i Guds närhet.

Korskyrkan är en församling som består av ca 300 medlemmar. Utöver det har vi 80-100  barn och ungdomar som regelbundet kommer till någon av våra grupper. Korskyrkan kommer från en baptistisk tradition och tillhör samfundet Evangeliska frikyrkan.

David Blondell

Pastor och föreståndare

Ingela Andersson

Ansvarig barnmusiken

Eber Fransson

Ordförande

Evelina Erlandsson

Ungdomsledare

Expedition

Östra Storgatan 93
554 52  Jönköping