top of page

Välkommen på gudstjänst i Korskyrkan, Jönköping söndagar kl 10:00.

Välkommen på gudstjänst i Korskyrkan i Jönköping med sång, musik, kreativa inslag och predikan. Vi firar nattvard en gång i månaden. Efter gudstjänsten serveras fika en trappa upp. Fikat har en viktig funktion! Här vid fikaborden möts unga och äldre och personer med olika bakgrund.

Söndagsskola

Barnen är med i början av gudstjänsten och sedan går de till söndagsskolan som i Korskyrkan kallas Guldgruvan (4-10 år) och Platina (11-13 år). 

Gudstjänsttema

Varje söndag har ett tema som predikan och andra delar i gudstjänsten anknyter till. 

Anchor 1

Vad händer på en vanlig gudstjänst?

Hur lång är en gudstjänst? Vad spelas för musik, psalmsång och lovsång spelas på en vanlig gudstjänst? Läs mer här >>

Vad är det för skillnad på olika kyrkor?

Vad är det för skillnad mellan gudstjänster i Korskyrkan och olika kyrkotraditioner som till exempel: Svenska kyrkan? Vad är det för skillnader mellan olika frikyrkor i Jönköping? Alla kyrkor som inte tillhör svenska kyrkan kallas i Sverige för frikyrkor. Från 1850-talet och framåt startades många av dessa församlingar eftersom man ville samlas för att läsa Bibeln, be och fira nattvard i sina egna hem, något som inte fick göras vid den här tiden. I frikyrkor idag finns ett stort fokus på gemenskap. Musikvalet och annat innehåll vid gudstjänsten, begravningar och dop får varje kyrka bestämma själv.

I Korskyrkan tycker vi att det är viktigt att var och en själv kan välja sin tro och sitt dop. Därför döper vi i Korskyrkan inte barn utan endast den som är i en ålder att själv ta egna beslut om tro, medlemskap och dop.

Måste man tro på Gud?

Kan man gå till en kyrka även om man inte är kristen eller om man inte tror på Gud eller Jesus?  Läs mer här >>

Högtider och traditioner

Varför firar vi högtider som till exempel advent, jul, kristi himmelsfärd, pingst? Läs mer här >>

Anchor 2
bottom of page