top of page

Kyrkor i Jönköping

I Jönköping finns fler kyrkor än på många andra platser i Sverige. Ändå kan det vara svårt att hitta in i en församling. I Korskyrkan jobbar vi aktivt för att nya besökare snabbt ska känna sig hemma i församlingen och vi anstränger oss för att skapa många olika platser i kyrkans mitt där gemenskap kan växa.  

Korskyrkan och Allianskyrkan i Jönköping

Korskyrkan har ett mycket nära samarbete med Allianskyrkan i Jönköping. Vi har ett gemensamt ungdomsarbete och vi åker på samma scoutläger. Pastorer och ungdomsledare träffas regelbundet för att planera samlingar och dela erfarenhet. Varje år har vi gemensam gudstjänst med dop och gemenskap. 

Genom JKS samarbetar vi med kyrkor i Jönköping.

Korskyrkan är med i JKS, Jönköpings Kristna Samarbetsråd. Här i JKS finns flera av Jönköpings kyrkor med. Varje år betalar dessa kyrkor en medlemsavgift som vi under året använder till till exempel Bibeläventyret. JKS ansvar även för sjukhuspastorer på Ryhov. Under året görs då och då gemensamma satsningar för att synas i samhället och för att berätta om Jesus. Genom regelbundna träffar i JKS byggs gemenskap mellan pastorer, prästers och personer i kyrkorna utan formel anställning. Under vår moderna kyrkohistoria har kyrkor och församlingar dessvärre inte alltid haft lätt att samarbeta men genom arbete som JKS kan bönegemenskap och arbetsgemenskap föra församlingar nära varandra.

Kyrkor som är med i JKS

Korskyrkan

Frälsningsarmén

Allianskyrkan

Syrisk ortodoxa kyrkan - Österängen

Dalvikskyrkan

Syrisk ortodoxa kyrkan - Råslätt

Fjällstugan
Ansgariikyrkan

Immanuelskyrkan

Adventkyrkan

Katolska kyrkan

Gemensam samling för alla kyrkor i Jönköping

Varje år bjuds ledare från alla kristna kyrkor i Jönköping in till en gemensam samling.

Anchor 1
Anchor 2
bottom of page