top of page

Cellgrupp

Cellgrupp

Vill du träffa andra och prata om livet och tron på Jesus? Välkommen att komma med i en av församlingens cellgrupper.

I Korskyrkan har vi cellgrupper som träffas i hemmen eller i kyrkan för att tillsammans läsa bibeln, prata om tro, be och fika.

Cellgrupp för ungavuxna och ungdomar

Några av våra cellgrupper har en särskild åldersinriktning. Vi har cellgrupper för ungdomar och cellgrupper för unga vuxna. 

Välkommen med!

Om du vill gå med i en cellgrupp kan du kontakta någon församlingens anställda >>

Cellgrupper kallas ibland också för bönegrupp, förbönsgrupp gemenskapsgrupp, hemgrupp, herdegrupp, lifegroup, livsnära smågrupper, nära smågrupper, närgrupp, rotgrupp eller bara smågrupp. 

Anchor 1
Anchor 2
bottom of page